Oppskytning fyrverkeri

Sikkerhetsråd fra DSB

Sikkerheten er viktigst!

Stjerneskudd er en viktig del av nyttårsfeiringen, spesielt for barna. De siste årene har imidlertid en del barn fått mindre brannskader og øyeskader av stjerneskudd. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) minner om at det er 12 års aldersgrense for bruk av stjerneskudd, og at barn ikke skal bruke det uten at foreldrene er til stede.

Varme stjerneskudd

«-Vi vil oppfordre foreldre til å følge godt med dersom de lar barna bruke stjerneskudd, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).»

Det er 12 års aldersgrense for å bruke stjerneskudd på opptil 60 cm. Barn skal derfor ikke bruke stjerneskudd alene, men ha en voksen i nærheten som passer på.

1000 grader

Kjernen i et stjerneskudd som brenner er mellom 500 og 1000grader. Det er varmere enn det er i et vanlig bål. Derfor kan man få ganske stygge brannskader hvis man kommer borti selve stjerneskuddet når det brenner. Gnistene som spruter ut blir fort avkjølt, men hvis man holder stjerneskuddet nær ansiktet, kan gnistene gi øyeskader og brannsår.

Ett om gangen

Stjerneskudd må bare brukes ute. Tenn bare ett om gangen. Dersom flere stjerneskudd i en bunt tennes samtidig, kan det bli store flammer som slår tilbake inn i hånda. Stjerneskuddet bør holdes på strak arm vekk fra kroppen. Bruk gjerne hansker som ikke kan ta fyr. Stjerneskuddet bør holdes mest mulig i ro og i god avstand fra andre mennesker.

Kortlunte

Se DSB:s fyrverkerikampanje kortlunte.no her.