Kjemien bak effektene

Svea Fireworks har, av hensyn til miljøet, erstattet alt bly med vismutoksid i samtlige fyrverkeriprodukter. Hoveddrivkraften i alle fyrverkeriartikler er svartkrutt, rent eller i blanding med andre kjemikalier. Fargene i fyrverkeriet skapes gjennom utfelling av metallsalter. Frem til begynnelsen på 1800-tallet var effektene utelukkende hvite eller gullfargede, men med teknikken å felle ut metallsalter, skaptes det spekteret av farger som i dag gjør fyrverkeriet til et mange fasettert, fargerikt skuespill.

Kjemi

Tabellen viser noen emner, hvis utvinnede salter benyttes for ulike egenskaper i pyrotekniske produkter.

Norsk NamnKjemisk BenevnelseEngelsk NavnEgenskap
AluminiumAIAluminiumGir gnistregn
BariumBaBariumGir gronn farge
KobberCaCOPPERGir bla farge
JernfeIRONGir gnistregn
agnesiummgMagnesiumGir hitt skinn
NatriumnaSodiumGir gul farge
StrontiumsrStrontiumGir rod farge

Eksempel på andre emner i den pyrotekniske familien er..

  • Ammoniakk / Ammonium
  • Antimon / Antimony
  • Kull / Carbon
  • Grafitt / Graphite
  • Fosfor / Phosphorus
  • Svovel / Sulphur
  • Titan / Titanium
  • Bor / Borax
  • Kalium / Potassium
  • Krom / Chromium