Kjemien

Kjemien bak effektene

Svea Fireworks har, av hensyn til miljøet, erstattet alt bly med vismutoksid i samtlige fyrverkeriprodukter. Hoveddrivkraften i alle fyrverkeriartikler er svartkrutt, rent eller i blanding med andre kjemikalier. Fargene i fyrverkeriet skapes gjennom utfelling av metallsalter. Frem til begynnelsen på 1800-tallet var effektene utelukkende hvite eller gullfargede, men med teknikken å felle ut metallsalter, skaptes det spekteret av farger som i dag gjør fyrverkeriet til et mange fasettert, fargerikt skuespill.

Kjemi

Tabellen viser noen emner, hvis utvinnede salter benyttes for ulike egenskaper i pyrotekniske produkter.

Norsk Namn Kjemisk Benevnelse Engelsk Navn Egenskap
Aluminium AI Aluminium Gir gnistregn
Barium Ba Barium Gir gronn farge
Kobber Ca COPPER Gir bla farge
Jern fe IRON Gir gnistregn
agnesium mg Magnesium Gir hitt skinn
Natrium na Sodium Gir gul farge
Strontium sr Strontium Gir rod farge

Eksempel på andre emner i den pyrotekniske familien er..

  • Ammoniakk / Ammonium
  • Antimon / Antimony
  • Kull / Carbon
  • Grafitt / Graphite
  • Fosfor / Phosphorus
  • Svovel / Sulphur
  • Titan / Titanium
  • Bor / Borax
  • Kalium / Potassium
  • Krom / Chromium