Fyrverkeritester

Bli Sveaforhandlere

Vi er behjelpelig med assistanse i alle ledd som hjelper deg til å bli distriktets ledende forhandler av fyrverkeri. Salg av fyrverkeri er en gyllen mulighet til å tjene gode penger på slutten av året, da det vanligvis er en stille periode i mange bransjer. Vi legger opp til en hyggelig fortjeneste igjennom stabilt gode kalkyler på alle produkter vi fører i vårt sortiment. Artiklene våre tåler også en noe høyere utsalgspris enn gjennomsnittet hvis man vil øke inntjeningen. Ta kontakt med vår distriktsrepresentant i dag.

Hvorfor Svea?

Søknad + Tidsperiode

For å kunne selge fyrverkeri må man sende inn søknad til det lokale brannvesen innen den 30. april. Salg av fyrverkeri kategori F2 og F3 foregår i romjulen, i tidsrommet 27. – 31. desember. I enkelte områder, som Agder, Hordaland og Rogaland kan salgsperioden være ytterligere begrenset til to eller tre dager..

Erverver av fyrverkeri kategori F4 må være sertifisert pyrotekniker.

Salgstid

Fyrverkeri kategori F2 og F3 tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. til 31. desember. Etter søknad fra kjøper kan brannsjefen likevel ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til å kjøpe slikt fyrverkeri i et enkelt tilfelle i et annet tidsrom.

Firma, attest og adresse

For å kunne få innvilget en tillatelse må man ha en gyldig firma og salget må foregå fra et fast utsalgssted. Oppsøkende salg tillates ikke. Fyrverkeriet må utleveres over disk i salgsperioden. Firmaattest må vedlegges søknaden

Kurs for ansvarshavende / stedfortreder

Ansvarshavende må være minst 18 år og ha gjennomgått og bestått «Kurs for ansvarshavende og stedfortreder». Ansvarshavende eller stedfortreder må være til stede i salgslokalet hele tiden mens salget foregår. Iht. nye bestemmelser må ansvarlig person gjennomgå et kurs i regi av Norsk Brannvernforening. Mer informasjon om dette finner du her.

Salgslokalet

Det finnes i dag to alternativer til hvordan salget kan avvikles:

Alternativ 1, Innendørs salg fra lokaler som er egnet for inntil 100 kg NEI (Netto Eksplosivt Innhold).

 • For salgslokale egnet for 100 kg NEI må følgende kriterier være oppfylte:
 • Lokalet er definert som egen branncelle.
 • Lokalet må tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen.
 • Om det fra handelslokalet er forskriftsmessig rømningsveier direkte ut til det fri.
 • Være innrettet slik at publikum ikke får direkte adgang til fyrverkeriartiklene.
 • Skal være luftig og god plass rundt disken hvor fyrverkeriet er plassert, med mulighet for god køordning.
 • Egnet slokkematerial skal være i umiddelbar nærhet av salgsdisken.
 • Salget av fyrverkeri skal innrettes på en slik måte at dette skjer når publikum er på vei ut av lokalet.
 • Publikum skal ikke ferdes rundt inne i lokalet etter at de har fått utlevert fyrverkeriartiklene.
 • Det er eget rom i tilknytning til handelslokalet for oppbevaring av fyrverkeriartiklene utenom åpningstiden, eller det er mulighet for plassering av særskilt godkjent container på utsiden av handelslokalet.
 • Vurdere om det øvrige varesortimentet som finnes i handelslokalet er forenlig med det å selge fyrverkeri (eks. brannfarlig vare).
 • Lett antennelige varer i nærheten av salgsdisken bør fjernes.
 • Utenom åpningstiden skal mengden pyroteknisk var i handelslokalet ikke overstige 10 kg NEI.
 • Utstillingsvarer skal enten være uten kruttladning eller emballert i godkjent blisterpakning (Alle varer som kundene kan nå tak i må være uten krutt).

Ansvarshavende må være minst 20 år og ha gjennomgått og bestått «Kurs for ansvarshavende og stedfortreder». Ansvarshavende eller stedfortreder må være til stede

Alternativ 2, Utendørssalg fra container, salgsbod, salgsvogn eller lignende.

Det nye regelverket åpner for at salg og utlevering av fyrverkeri kan foregå utendørs fra spesialtilpassede telt, salgsboder, containere eller lignende. Utendørs salgssted må tilfredsstille følgende minimumskrav:

 • Den som står for handelen må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Utendørs salgssted for fyrverkeri må være tydelig merket med hvilken firma som står for salget og hvor denne har sin faste forretningsadresse.
 • Det er fortsatt et krav om at salget skal foregå over disk, og av betjening. Selvbetjening er ikke tillatt.
 • Spesielle krav til utforming og plassering gjelder, vennligst konsulter med din lokale SVEA kontakt.

Lageret

Mengder utover tillatt mengde i butikk skal oppbevares i branntrygt lagerrom i tilknytning til salgslokalet, eller i container (se nedenfor). Den samlede mengden netto vekt pyroteknisk vare (NEI) i butikk og på lager får ikke overskride maksimal mengde i handelstillatelsen. Lagerrommet skal være utført i brannklasse EI 60 (B60) med dør EI 60C (B60C). C betyr at døren er selvlukkende (closing).

Eksternt lager / containerlagring

Det er også anledning til å bruke spesialcontainer for lagring av inntil 250 kg NEI. I et slikt særskilt lager vil kommunestyre eller brannsjef kunne gi tillatelse til oppbevaring av inntil 250 kg netto vekt pyroteknisk vare per container for inntil to containere. Mer informasjon om dette kan fås ved å henvende seg til din lokale SVEA representant.