FAQ

FAQ

Lurer du på noe?

Er det noe du lurer på når det gjelder fyrverkeri eller denne websiden? På denne siden lister vi opp og besvarer de aller vanligste spørsmålene.

Hvis du ikke får svar på dine spørsmål er du velkommen til å skrive et innlegg på Facebook.

Spørsmål

Kan man kjøpe fyrverkeri året rundt?

Fyrverkeri er tillatt solgt i perioden 27. -31. desember i de fleste fylker i Norge. I Rogaland, Hordaland og noen andre mindre områder er fyrverkeri tillatt solgt kun de to siste salgsdagene i året. I år vil dette si lørdag den 29. samt nyttårsaften.

Hva slags fyrverkeri er forbudt?

Siden 2008 har det vært forbud mot raketter med styrepinne og mot fyrverkeri som kan forveksles med leketøy. Øvrig fyrverkeri er tillatt.

Må jeg ha fylt 18 år for å kjøpe/bruke fyrverkeri?

Fyrverkeri har en generell aldersgrense på 18 år. Unntakene er små stjerneskudd som har en aldersgrense på 16 år og Party Poppers som kan selges og brukes fritt.

Hvor mye fyrverkeri kan jeg lovlig kjøre i min privatbil?

Privat transport av fyrverkeri til personlig bruk treffes ikke av ADR-reglene. Du kan selv frakte så mye fyrverkeri du vil, så lenge bilens totalvekt ikke overskrider den maksimale totalvekt kjøretøyet er registrert for.

Hvor mye fyrverkeri kan jeg lagre hjemme?

Uten særskilt tillatelse kan det oppbevares inntil 5 kg netto kruttvekt (NEI).I perioden 27.- 31. desember tillates oppbevart inntil 10 kg netto kruttvekt (NEI). Kruttvekten utgjør som regel mellom 10 og 25 prosent av fyrverkeriets totalvekt, og er alltid merket på produktets bruksanvisning.

Kan jeg kjøpe fyrverkerier over Internett?

Nei, det er ikke lov å selge fyrverkeri over Internett. Loven sier at fyrverkeri kun kan selges over disk i salgsperioden 27/12 til 31/12.

Hvem kan selge fyrverkeri?

Alle som ønsker å selge fyrverkeri må søke kommunen om tillatelse. Et generelt krav for å få tillatelse er at man driver handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Brannvesenet kan imidlertid nedlegge forbud mot salg dersom kontrollene avdekker brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Ofte dreier det seg om midlertidig salgsforbud inntil forholdene er brakt i orden, men i mer graverende tilfeller kan salgsforbudet gjøres permanent.

Er det farlig å bruke fyrverkeri?

Bruk av eksplosiver vil alltid innebære en viss risiko. Imidlertid er kontrollen med produktene omfattende og grundig. Derfor er risikoen for skader svært liten dersom man er forsiktig og følger bruksanvisningen. Nesten uten unntak skyldes alle skader og ulykker feil bruk. Les bruksanvisningen og følg denne nøye for å unngå uhell.

Hvor mange skades og omkommer på grunn av fyrverkeri?

De siste årene har det i gjennomsnitt vært meldt om ca. 60 personskader forårsaket av fyrverkeri. Dette er om lag en halvering i forhold til tallene fra før 2008, da raketter med styrepinner fremdeles var tillatt. DSB fører en detaljert statistikk over ulykker i forbindelse med fyrverkeri.

Når er det tillatt å bruke fyrverkeri?

Uten spesiell tillatelse er fyrverkeri kun tillatt avfyrt på nyttårsaften mellom kl. 18.00 og 02.00. For større fyrverkeri i nærheten av tettbebyggelse eller andre brannfarlige omgivelser skal imidlertid ansvarshavende alltid sørge for å ha tillatelse, også nyttårsaften. Regelverket anbefaler også at brukere «velger oppskytningssted med tanke på å unngå uheldige virkninger på dyr og mennesker.

Kan man søke om å kjøpe/bruke fyrverkeri på andre tidspunkt?

Dersom man ønsker å bruke fyrverkeri utenom tidsrommet spesifisert ovenfor må man sende en søknad til det lokale brannvesen/politi. Etter søknad fra kjøper kan brannsjefen ut fra en brannteknisk vurdering, av blant annet brukssted og årstid, gi en særskilt tillatelse til kjøp og bruk av fyrverkeri utenom den generelle salgsperioden. Søknadsskjema finner du her..

Hvor er det tillatt å bruke fyrverkeri?

DSBs regelverk forbyr bruk av fyrverkeri i spesielt brannfarlig bebyggelse m.v. For øvrig er det kommunale bestemmelser som regulerer hvor det er tillatt å bruke. Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser er forbudt uten brannsjefens tillatelse. Utenfor slike områder er det tilstrekkelig med politiets tillatelse.

Hvorfor senker dere ikke prisene enda mer?

SVEA FIREWORKS arbeider sterkt for å forhandle ned prisene hos våre leverandører uten at dette går på bekostning av kvaliteten. Gjennom å være størst i Norden lykkes vi bra med dette. Når du handler hos forhandlere av SVEA FIREWORKS kan du være sikker på at du betaler riktig pris!

Kan jeg sende fyrverkeri med posten?

Nei, det er ikke tillatt å sende fyrverkeri med posten. Fyrverkeri er klassifisert som eksplosiver og er derfor underlagt regelverket Transport av Farlig Gods. Vanlig post transporteres ikke etter dette regleverket.

Kan jeg ta med meg fyrverkeri på fly?

Nei, det er strengt forbudt å ta med seg fyrverkeri på fly.

Hvor mye fyrverkeri kan et utsalgssted oppbevare?

Salgssteder hvor det ikke er boenheter i bygget, kan oppbevare inntil 100 kg netto kruttvekt (NEI) i salgslokalet, og inntil 100 kg NEI i brannsikkert lagerrom. Summen i salgslokalet og lagerrommet skal ikke overskride 100 kg NEI. Etter søknad til kommunen kan ytterligere 250 kg oppbevares utendørs i container.

Hvor mange branner skyldes fyrverkeri?

Siden 2008 har det årlig vært meldt om ca. 10-15 branner og branntilløp forårsaket av fyrverkeri. Dette er om lag en fjerdedel av tallene fra før 2008.

Hvordan kan man selv sjekke at produktene er godkjente?

Alle godkjente produkter skal være merket med enten norsk godkjenningsnummer eller et CE-godkjenningsnummer. Fyrverkeri bør kun kjøpes i utsalg som gir et seriøst inntrykk. Det er et krav om at handel kun skal foregå fra handelsvirksomhet med fast utsalgssted. Handelen skal foregå over disk og av betjening. Selvbetjening av fyrverkeri er altså ikke tillatt.