Mines

Mines er en fellesbetegnelse for fyrverkeri som inneholder flere effekter i hvert rør, som igjen blir spredd over flere høydenivåer over batteriet. Disse produktene kan eksempelvis ha en ekstraladning av løse effektstjerner som antennes umiddelbart og sprer seg som haglskur ut av rørene. Samtidig har de en fullverdig hovedeffekt som detonerer høyt på himmelen slik som for andre batterier.