Mines

Mines er fellesbetegnelsen for artikler som gir effekter over flere høydenivåer. For eksempel fargestjerner og knatter eller knatrende slørhale under en stor hovedladning. Noen kaller det flammebuketter, andre kaller det ildbegere. Uansett hva man kaller det, er det vakkert og effektene er utrolig fyldige. Konstruksjonen av mines eller ildbegere er lik som effektbatterier, men de inneholder ulike pyrotekniske effekter i tillegg. Ovenpå effekthylsen ligger det mindre effekter, som regel knatre- eller sølvhaler. Disse effektene antennes umiddelbart når ladningen skytes ut av røret. Knatter og knas følger hovedladningen høyt opp på himmelen der den utløses av forsinkelseslunten.