Definisjon & konstruksjon

Å more seg med smellere er en gammel tradisjon som har dype røtter i den kinesiske folkesjela. Man benyttet seg av frisk bambus som man kastet på et bål og dette medførte at luften inne i rørene utvidet seg av varmen og rørene splintres med et smell. Derav det kinesiske navnet på smellere “Baozhu” (bristende bambus). Dette var lenge før kruttet gav mulighet til pyrotekniske smell.

Konstruksjonen bak et vellykket produkt

En fontene er en ikke metallisk hylse som inneholder gnist- eller flamme

Fontene/Bengalsk lys

Definisjon: En fontene er en ikke-metallisk hylse som inneholder gnist- eller flammeproduserende pyroteknisk sats. Ved funksjon kan disse, utenom gnister og flammer, også gi lydeffekter, dog ikke knall. Ved funksjon skal flammene og øvrige forbrenningsprodukter passere gjennom en “dyse” og kan for store fontener gi flammehøyder på flere meter.
Bengalsk ild er en hylse som inneholder langsomt brennende pyroteknisk sats som ved forbrenning avgir en farget flamme.
Ildbeger er en sylinder som inneholder en kruttladning (utkastsladning) og pyrotekniske effekter som plasseres eller monteres på marken.

Ildbeger/mines

Definisjon: Ildbeger er en sylinder som inneholder en kruttladning (utkastsladning) og pyrotekniske effekter som plasseres eller monteres på marken. Ved funksjon kastes effektene av gårde samtidig, og gir en spredd effekt i luften.
Romerske lys er et rør som inneholder, i alternativ rekkefølge, kruttladninger og pyrotekniske effekter, med en forbindelseslunte gjennom hele røret.

Romersk lys

Definisjon: Romerske lys er et rør som inneholder, i alternativ rekkefølge, kruttladninger og pyrotekniske effekter, med en forbindelseslunte gjennom hele røret. De pyrotekniske effektene kan utgjøres av bomber, ildbeger, pressede effekter m.m. Virkningen er at effektene kastes opp en og en, i serie, og skaper en effekt i luften.
V-shapes har til felles at rørene står spredt i vinkel for å gi enten panoramaeffekt, eller at skuddene skytes i en annen vinkel enn rett opp.

V-Shapes

Definisjon: V-shapes har til felles at rørene står spredt i vinkel for å gi enten panoramaeffekt, eller at skuddene skytes i en annen vinkel enn rett opp. Det finnes både V, W og andre formasjoner, men fellesebetegnelsen er at de sprer skuddene over et større område for å gi et mer fyldig bilde. Dette er en artikkelgruppe som stadig øker i popularitet, men man må ta hensyn til at breddefeltet er åpent og at man kan skyte batteriene uhindret.
Bombebatterier eller multieffekt batterier er en montasje av et flertall oppskytings- rør som er seriekoplet med ett antennelsespunkt.

Effektbatterier

Definisjon: Et effektbatteri består av flere utskytingsrør som er koblet til et felles luntesystem. Større artikler har både hovedlunte og reservelunte i tilfelle ildavbrudd. Ulike rørdimensjoner, ladninger og luntelengder bestemmer takt og komposisjon. Effektene skytes i forskjellig tempo og høyde, og skaper et flott bilde på himmelen.
Bomber er kuler eller sylinder som inneholder et forsinkelseselement, overtennings-/ utkastsladning og pyrotekniske effekter eller løs pyroteknisk sats.

Enkeltskudd

Definisjon: Airbombs eller enkeltskudd består av et rør som inneholder en kule eller en sylinder med pyroteknisk sats. I bunnen av røret ligger en utskytingsladning som skal drive effekthylsen opp i luften. Effektladningen antennes av forsinkelseslunten i maksimal høyde og skaper en effekt på himmelen.