Fyrverkeriets historie

Fyrverkeriets historie

Å more seg med smellere er en gammel tradisjon som har dype røtter i den kinesiske folkesjela. Man benyttet seg av frisk bambus som man kastet på et bål og dette medførte at luften inne i rørene utvidet seg av varmen og rørene splintres med et smell. Derav det kinesiske navnet på smellere “Baozhu” (bristende bambus). Dette var lenge før kruttet gav mulighet til pyrotekniske smell.

Historien

Det er en generell oppfatning at fyrverkeri har sin opprinnelse fra Kina under Sung dynastiet (960-1279). En kokk i oldtidens Kina oppdaget at en blanding av svovel, salpeter og kull var lett antennelig og ville eksplodere hvis det ble begrenset til et lite rom. Oppdagelsen ble først brukt til underholdning.

Teknikken ble raskt tatt opp i våpenkunsten og brukt til å skyte rakettdrevne piler. I det 7. århundre spredte kunnskapen seg vestover via Arabia og nådde Europa i det 13. århundre, hvor pyroteknikk utviklet seg med oppfinnelsen av pistolen i det 14. århundre.

Det var ikke før det 19. århundre at fyrverkeri ble så et vidt og fargefullt begrep som vi kjenner i dag. Tindrende farger oppnås ved å kombinere kaliumklorat og ulike metalliske salter. Disse saltene gir oss et vell av farger; strontium brenner i rødt, kobber gir oss blått, barium gløder i grønt og natrium lager gult lys. Magnesium, aluminium og titan gir oss hvite gnister eller et glimt.

Alle fyrverkerishow er et fantastisk skue av fysikk. En pyrotekniker må ta hensyn til forhold mellom vektorer, fart, prosjektiler og deres baner sammen med eksplosjonens krefter bak de utslyngende mønstrene.

Årstall

200-tallet

Romerne tar i bruk forløperne til fyrverkeri.

1040

Første skriftlige beskrivelse av hvordan man lager fyrverkeri – fra Kina

1200-tallet

Etter en pause på mange hundre år begynner man igjen å eksperimentere og utvikle fyrverkeri i Europa.

1232

Første dokumenterte fyrverkeri-rakett skytes opp – i Kina.

1400-tallet

Paven i Roma arrangerte fyrverkeri til ære for Johannes Døperens helgendag – St.Hans. Fyrverkeriet ble avfyrt om dagen fordi det var lyden og bevegelsen som fascinerte folk den gang.

1599

Første kjente fyrverkeri i Norge – i Bergen 25. juni 1599 da Christian IV returnerte fra sin reise i Nord-Norge. Kong Christian IV kunne for øvrig selv lage fyrverkeri.

1700-tallet

Fyrverkerikunsten – pyroteknikken – utvikles. Familien Ruggieri i Paris fremstilte avansert fyrverkeri ved å tilsette ulike metalliske salter.