KJØP OG SALG AV FYRVERKERI

Kjøp og salg av fyrverkeri

Her finner du de reglene som angår deg som forbruker ved kjøp og salg av fyrverkeri.

Det er strenge forskrifter for omsetning og bruk av fyrverkeri. Hvis du vil bruke fyrverkeri på andre dager enn nyttårsaften, må du først søke brannvesenet på stedet der fyrverkeriet skal brukes om tillatelse. Denne tillatelsen må du vise frem i forretningen for å få kjøpt fyrverkeri.

Unntatt fra dette er bordbomber, party-poppers og stjerneskudd – dette kan du kjøpe fritt hele året.

NB! Det er kun et fåtall butikker som har anledning til å selge fyrverkeri hele året.

Regler for kjøp og salg av fyrverkeri

I perioden 27/12 – 31/12 behøver du ikke vise brukstillatelse for å kjøpe fyrverkeri – men det er bare på nyttårsaften du kan bruke fyrverkeri uten spesiell tillatelse fra brannvesenet!

Hovedregelen er at den som vil handle med fyrverkeri må ha tillatelse. For fyrverkeri klasse I kreves det etter lov og forskrift ikke handelstillatelse.

Erverver av eksplosiv vare må være over 18 år.

Følgende unntak gjelder:

  • Fyrverkeri klasse 1a kan erverves fritt.
  • Fyrverkeri klasse 1b kan erverves av person over 16 år.

Erverver av fyrverkeri klasse IV må kunne dokumentere relevant erfaring og kunnskap i bruk av slik vare.

Salgstid

Fyrverkeri klasse II og III tillates kun solgt til forbruker i tidsrommet 27. til 31. desember. Etter søknad fra kjøper kan brannsjefen likevel ut fra en brannteknisk vurdering av bl.a. aktuelt brukssted og årstid, gi særskilt tillatelse til å kjøpe slikt fyrverkeri i et enkelt tilfelle i et annet tidsrom.

Spesielle bestemmelser

Hordaland og Rogaland Som del av et prøveprosjekt igangsatt av DSB i 2005, fikk Hordaland og Rogaland begrenset salg i romjulen. Prøveprosjektet gikk over tre år med salg av fyrverkeri 30. og 31. desember. Fra og med 2008 er det opp til hver enkelt kommune å avgjøre antall salgsdager.

Aust-Agder og Vest-Agder

Kommunalt igangsatt prosjekt som begrenser salg av fyrverkeri til 29., 30. og 31. desember.

Søknadsblankett før avfyring