Informasjon til allmenheten

Svea Fyrverkerier AS ønsker med dette skrivet å informere befolkningen, som bor og oppholder seg i nærheten av vårt lager på Myrås industriområde, 1860 Trøgstad, om sikkerhetsforhold og beredskapstiltak knyttet til vår virksomhet.

Bakgrunn

Svea Fyrverkerier AS oppbevarer pyrotekniske varer på Myrås, ved Havnås i Trøgstad.
Som følge av mengden virksomheten har tillatelse til å oppbevare havner selskapet under storulykkeforskriften.
Selskapet legger vekt på forebygging av ulykker og hendelser ved en analytisk og preventiv tilnærming. Målet er at en hendelse aldri skal inntreffe, men dersom det oppstår en hendelse skal det være tilstrekkelige barrierer slik at det ikke går ut over sikkerhetssonene.

Last ned full informasjon (pdf)

Last ned hele dokumentet her og les det lokalt på datamaskinen din.