OPPSKYTNING

All bruk av fyrverkeri er regulert av bestemmelser og lover. Det er faktisk ikke slik at det er "fritt fram", selv p nyttrsaften. Vi har her samlet en del generelle bestemmelser som gjelder hele ret for bruk av fyrverkeri. Det er din plikt som bruker sjekke de lokale bestemmelsene som gjelder p det stedet der du bor. Opplysningene herunder kan kun brukes som en rettesnor. Er du i tvil, ta kontakt med ditt lokale brannvesen..

Bestemmelser som gjelder til nyttrsaften - 31/12

I henhold til 6-8 i forskrift om brannvern er det i utgangspunktet forbudt bruke fyrverkeri uten spesiell tillatelse fra det lokale brannvesen. I henhold til sedvanerett er det imidlertid tillatt bruke fyrverkeri f.o.m. kl. 18:00, 31/12 og t.o.m. kl. 02:00, 1/1. For strre fyrverkeri i nrheten av tettbebyggelse eller andre brannfarlige omgivelser skal imidlertid ansvarshavende alltid srge for ha tillatelse, ogs nyttrsaften. Politiet skal i henhold til 5 i politivedtektene gi tillatelse til bruk av fyrverkeri i tettbygde strk. Regelverket anbefaler ogs at brukere "velger oppskytningssted med tanke p unng uheldige virkninger p dyr og mennesker".

Bestemmelser som gjelder resten av ret

Dersom man nsker bruke fyrverkeri utenom tidsrommet spesifisert ovenfor m man sende en sknad til det lokale politi / brannvesen. I vinterhalvret er brannfaren relativt liten utendrs og det gis tillatelse i de fleste tilfeller. Det kan derimot ikke pregnes f tillatelse til oppskyting av fyrverkeri i tiden 15. april 15. september p grunn av brannfaren. Den som bruker fyrverkeri og andre pyrotekniske effekter plikter bruke dette slik det er forutsatt og slik at det ikke gjr skade p personer eller omgivelser, jf. forskriftens 2-9, frste og andre ledd. Husk at det er den som bruker fyrverkeriet som har ansvaret og kan bli erstatningspliktig dersom noe gr galt.

Spesielle / generelle bestemmelser for Oslo (gjelder ogs nyttrsaften)

I Oslo er det forbud mot:

 • bruk av luftbomber og smellende fyrverkeri som kinaputter, knallskudd o.l.
 • oppskyting av fyrverkeri fra verandaer, balkonger o.l.
 • oppskyting av effektbatterier o.l. i de deler av Oslo som ligger innenfor Ring 2 (Kirkevei-ringen).*

* Innenfor en linje fra Frognerkilen via Sigurd Syrs gate, Halvdan Svartes gate, Kirkeveien, Griffenfeldts gate, Marcus Thranes gate, Chr. Michelsens gate, Finnmarksgata, Kjlberggata, kebergveien, St. Halvards gate, Clemens gate, Oslogate til krysset Kongsveien/Mosseveien og derfra i rett linje til sjen ved Srenga.

Spesielle bestemmelser for Bergen

Nyttrsaften innenfor bompengeringen i sentrum:

Politimesteren og brannsjefen har bestemt at forbudet fortsatt skal opprettholdes nyttrsaften innenfor bompengeringen i sentrum med unntak av fyrverkeri som skytes opp over sj. (Det siste gjelder ikke for Lille Lungegrdsvann, Vgen og Damsgrdssundet).

Omrder som kan vre egnet til benytte fyrverkeri over sj er promenadeveien langs Store Lungegrdsvann, Jektevikskaien, Nordnespynten og Bontelabo med forbehold om at det kan ligge bter i omrdet. Disse stedene vil det bli plassert ut sppelkontainere. Imidlertid kan mindre markfyrverkeri (klasse II) brukes ogs innenfor forbudsomrdet dersom det ikke er fare for brann eller personskade.

Nyttrsaften ellers i Bergen:

Ellers i Bergen kommune er det tillatt brenne av fyrverkeri nyttrsaften fra kl. 18.00 til 1. nyttrsdag kl. 02.00 under flgende forutsetninger:

 • Fyrverkeri - uansett klasse - skal ikke avbrennes dersom det kan oppst fare for brann eller personskade.
 • Strre fyrverkeri skal kun avbrennes mot pent vann, over sj, sndekket mark eller pent terreng m.v.

Overtredelse kan straffes med bter, etter Politilovens 30, jfr. 14, og jfr. politivedtektenes 5 nr. 2. Bergen den 8. desember 2005.

Les mer..

Spesielle bestemmelser i Trondheim

Oppskyting av fyrverkeri er kun tillatt p nyttrsaften utenfor forudssonen. Ellers i ret skal det skes spesielt og i Trondheim kommune er det ikke lov til skyte opp fyrverkeri uten tillatelse fra Trondheim brann og redningstjeneste og politiet.

Fyrverkeriforbudet

FORBUD I BRUK AV FYRVERKERI KLASSE II OG III I TRONDHEIM KOMMUNE sak 0291/04. 03.08.2004

Formannskapet ber Trondheim brann og redningstjeneste om forby oppskyting av fyrverkeri klasse II og III innenfor markagrensene.

 • All oppskytning av fyrverkeri klasse II og III i Midtbyen, Bakklandet, Mllenberg, Buran, Lademoen, Rosenborg, Singsaker og Ila er forbudt uten brann- og redningssjefens tillatelse.
 • Selv ved gitt tillatelse skal fyrverkeri ikke avbrennes dersom det kan oppst fare for brann eller personskade. Berusede personer er ett eksempel p en slik fare.
 • Det forutsettes at det i bedrifter som har tillatelse til handel med eller salg av fyrverkeri finnes lett synlige plakater/oppslag med kart som orienterer om dette forbudet.
 • Slikt forbud gis i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven fra 14. juni 2002, jfr. retningslinjer gitt i Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001).

Les mer (pdf)..

Spesielle bestemmelser for Stavanger

Det er totalforbud mot bruk av fyrverkeri i Gamle Stavanger, Stavanger sentrum og store deler av Eiganes, Vland og Storhaug. rsaken er brannfaren i trehusbyen.

Avbrenning av fyrverkeri er forbudt i omrdet avgrenset av Bjergsted, Christen Thranes gate, Seehusens gate, Stokkaveien, Holbergs gate, Madlaveien, Tjodolvs gate, Johan Thorsens gate, Hillevgsvatnet, Paradis, Avaldsnesgata til Spilderhaugvig og Grasholmen. Stavanger kommune oppfordrer til at fyrverkeri brukes i pne omrder og mot sj eller vann. Egnete omrder er Byhaugen, Varden, Vlandstrnet, hyden bak Auglend skole, vanntrnet p Buy og Kverntorget.

Disse stedene vil det ogs bli plassert ut sppelcontainere for fyrverkeriavfall.

Fyrverkeri er flott, men kan vre farlig. Vr forsiktig!

Spesielle bestemmelser i Drammen

Forbud mot bruk av fyrverkeri p Bragernes torg

Overtredelse kan straffes med bter.

Forbud mot bruk av fyrverkeri p Bragernes torg

I henhold til forskrift om hndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 26.06.02 2-9, jamfr politivedtektene 5, er det forbudt med oppsetting av raketter, avbrenning av strre mengder fyrverkeri, illuminasjon med fakler og lignende i tettbebyggelse eller nr trr skog eller andre brannfarlige omgivelser uten tillatelse fra leder av brannvesenet. Overtredelse kan straffes med bter. Det er derimot gitt generell tillatelse til bruk av fyrverkeri nyttrsaften fra klokka 18.00 til 1. nyttrsdag klokka 02.00, med unntak av Bragernes torg, under flgende forutsetninger:

 • Fyrverkeri, uansett klasse, skal ikke avfyres dersom det kan oppst fare for brann eller personskade.
 • Strre fyrverkeri skal kun avfyres mot pent vann, sndekket mark eller pent terreng m.v..

Fyrverkerivettreglene finnes p www.drbv.no (Forebyggende avdeling), Drammen, 22. desember 2005

Spesielle bestemmelser i Kristiansand

I Kristiansand er det lov bruke fyrverkeri p nyttrsaften mellom kl. 18.00 02.00. Det er forbudt bruke fyrverkeri inne i Kvadraturen ( begrenset av Vestre Strandgate - Tordenskjolds gate - Elvegata - stre Strandgate), men mot sjen og elva kan fyrverkeri brukes nr vanlige aktsomhetskrav oppfylles.

Les mer..

Spesielle bestemmelser i Fredrikstad

Bruk av fyrverkerisaker, unntatt p anviste steder, er som tidligere ikke tillatt i flgende omrder:

Apenesfjellet

Utskyting er tillatt fra Tollbodplassen.

Cicignon

begrenset av Glomma, Vesterelva, J.N.Jacobsensgate og jernbanen. Utskyting er tillatt fra Tollbodplassen.

Holmen/Trosvikberget/St.Hansfjellet

begrenset av Vesterelva, Floa, jernbanen og Glemmengata/Farmannsgate. Utskyting er tillatt fra p-plassen ved Trosvikstranda, grusbanen ved Stadion, grusbanen v/Floaveien og p-plassen p Steffensjordet.

Nabbetorp

begrenset av Edv. Eriksensgate, Glomma, Lundheimveien og Enggata. Utskyting er tillatt fra gangveien syd i Enggata ved "dammene" og langs Paul Rnnsgate ved grntarealene.

Sorgenfri

ved Galtungveien, Sorgenfrigata, Saggata og Bruksgata. Utskyting er tillatt fra gruset plass nordst i Bruksgata.

Gamlebyen/Vaterland/ra

Forbudet gjelder innenfor vollene i Gamlebyen og industriomrdene p ra og er for vrig begrenset av Habornveien, Fru Ingersgate, Jens Langsgate og Skippergata. Utskyting i organiserte former tillates ut mot Glomma ved Gamlebyen og Vaterland fergesteder.

Ved sterk vind i ugunstig retning vil det ogs bli totalforbud mot oppskyting fra fergestedet i Gamlebyen. Det vil i sfall bli satt oppslag om dette p strategiske steder i Gamlebyen.

Brannvesenet vil patruljere i omrdene.


Sknadsblankett fr avfyring

Oslo

Generell sknadsblankett